Avtorske pravice

Copyright and other intellectual property protection

All information and images (photos, etc..) published on this blog almiracatovic.wordpress.com and/or website almiracatovic.com are subject to copyright or other intellectual property protection. All rights reserved. It is also not allowed to reproduce and distribute and without the consent of the author may not be copied, reproduced, duplicated or distributed for commercial purposes.

(English above | Slovenian below)

Avtorske pravice in pogoji uporabe 

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnem dnevniku, blogu almiracatovic.wordpress.com in/ali spletni strani almiracatovic.com ali so avtorsko zaščitene in se smejo uporabljati zgolj v obsegu in na način, kot določa zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih pravic, in v skladu s pogoji uporabe vsebin, kot so opredeljeni v nadaljevanju. Imetnik vseh navedenih avtorskih pravic je Almira Ćatović. Besedila, članki in reportaže, fotografije, avdio in video posnetki se ne smejo uporabljati, če za to nimate izrecnega pisnega soglasja. Navedene vsebine so last Almire Ćatović, razen če ni navedeno drugače.

Kratko citiranje in povzemanje vsebin je vedno dovoljeno, dokler je citat ali povzemanje v mejah razumnega, pri čemer je razumna dolžina citata največ tri stavke, ki pa hkrati ne smejo presegati 50 odstotkov dolžine vsebine, ki jo citirate ali povzemate. Pri citiranju ali povzemanju morate navesti avtorja vsebine in spletno stran. Daljše povzemanje vsebine ali citiranje v tiskanih ali elektronskih medijih je dovoljeno le po predhodni odobritvi in z izrecnim pisnim soglasjem. Avtor v skladu z veljavno zakonodajo izrecno prepoveduje, da se brez izrecnega pisnega soglasja reproducira v tisku ali spletni obliki.

Širjenje vsebine na socialnih omrežjih je dovoljeno, kadar vključite elektronsko povezavo na originalno vsebino (almiracatovic.wordpress.com ali almiracatovic.com).

Za pridobitev soglasja in za seznanitev s pogoji uporabe, pišite na naslov info@almiracatovic.com


%d bloggers like this: