Leaving Neverland: Dokumentaren film in zgodba o zlorabi


Dokumentarni film Leaving Neverland (Odhod iz Neverlanda), režiserja Dan Reeda prikazuje dve ločeni, a med seboj podobni in povezani zgodbi dečkov, ki sta se skozi različne okoliščine spoprijateljila z Michaelom Jacksonom. Film je bil premierno predvajan na Sundance filmskemu festivalu, januarja 2019, kjer so ustvarjalci filma doživeli stoječe ovacije občinstva. Kmalu nato so se zgrnili temni oblaki s strani oboževalcev Michaela Jacksona.

Wade Robson je oboževal Michaela Jacksona, posnemal je njegove plesne gibe, mama mu je naredila kostum, ki je bil identičen tistemu na naslovnici albuma Bad. Bil je star pet let, ko je zmagal na plesnem tekmovanju v Avstraliji in doživel je veliko željo, saj je spoznal kralja popa ter tako dobil priložnost, da zapleše na odru z njim. Michael Jackson je kmalu postal del njegovega življenja, zaradi česar se je del družine preselil v Los Angeles. Spolne zlorabe so se po pričevanju Wada začele, ko je bil star sedem let. Jimmy Safechuck je leta 1987 nastopil v reklami za Pepsi in tako spoznal Michaela Jacksona, ki ga je nato kot plesalec spremljal na njegovi turneji Bad. Spolne zlorabe so se po pričevanju Jimmya začele, ko je bil star deset let.

Svojo zgodbo povesta danes 37-letni James in 41-letni Wade, skozi posnetke in v obliki intervjuja, pri čemer zelo nazorno prikažeta način zapeljevanja, ki sta ga kot otroka doživela. Posledica zapeljevanja in manipulacije se je odražala v obliki zvestobe Michaelu Jacksonu, notranji konflikt pa je v odrasli dobi prerasel v samodestrukcijo in živčne zlome. Osvobodilo ju je ravno to, da sta spregovorila in povedala resnico. Rojstvo njunih otrok je vsekakor pripomoglo k razumevanju doživetih zlorab in manipulacij.
Kakšna je vloga družine v njunih zgodbah in kako so manipulaciji in zapeljevanju nasedli tudi ostali družinski člani je zelo nazorno pokazano s strani mam, ki izpostavijo, da se je Michael Jackson predstavljal kot osamljen otrok, zato je bil sprejet kot del družine, kot sin, ki mu pomagajo.

Posebej podrobno je področje zlorabe obelodanila Oprah Winfrey, ko je intervjuvala ustvarjalce filma in pri tem povabila v občinstvo tiste, ki so spolno zlorabo kot otroci doživeli. Ti so izpostavili svoje doživetje in poudarili podoben vzorec, in sicer se otroku daje občutek posebnosti, zavezništva ter se skozi laskanje, pozornost in darila zapeljuje in manipulira postopoma, vse dokler se spolna zloraba ne zgodi, pri čemer ima otrok občutek, kakor da sodeluje v tem in ne da je manipuliran, kakor da je izbran in ne da je targetiran.

Spolna zloraba otrok je eden največjih zločinov, zato me toliko bolj preseneča odziv oboževalcev Michaela Jacksona, ki napadajo vse, ki si drznejo ogroziti javno idealistično podobo, nekoč vrhunskega glasbenega ustvarjalca. Na socialnih omrežjih je redno napadan režiser in pričevanja Wada in Jimmya, Oprah pa je v enem od intervjujev omenila, da takšnih napadov in groženj ni doživela vse, odkar je nastopila v podporo Ellen Degeneres, ki je leta 1997 v humoristični oddaji priznala svojo istospolno usmerjenost. Obnašanje in napadalnost ter blatenje tistih, ki si drznejo spregovoriti resnico, je podobno kot pri raznih sektah in kultih, kjer je verjeti v iluzijo bolj pomembno, kakor dovoliti resnici, da pride na dan in pri čemer se tistega, ki spregovori, demonizira in na vse načine blati verodostojnost povedanega.

Zgodba povezana z Michaelom Jacksonom je v filmu zame drugotnega pomena, saj menim, da je veliko bolj pomembnejše osnovo sporočilo filma, ki ga dojemam kot izvrstno ”učno orodje” za prepoznavanje predatorjev, ki preko zapeljevanja in manipuliranja targetirajo otroke pod pretvezo zavezništva ali pravega ”prijateljstva” in jih nato v najokrutnejših načinih zlorabljajo in izrabljajo za lastno sprevrženost. In namesto ukvarjanja s tem, ali je Michael Jackson kriv ali ne, konec koncev ta ni več prisoten, bi se lahko bolj ukvarjali s tem, kako uporabiti to zgodbo za informiranje in zaščito otrok, ter podučiti starše, kako prepoznati najokrutnejšo vrsto manipulatorjev.

***

[English]

Documentary Leaving Neverland directed and produced by the British filmmaker Dan Reed, focuses on two men, Wade Robson, and James Safechuck, who allege they were sexually abused as children by the singer Michael Jackson. It also examines the effects on their families. The film was premiered at the Sundance Film Festival in January 2019, with standing ovations. Shortly after dark clouds came by Michael Jackson’s fans.

Wade Robson started his story how he adored Michael Jackson as a child, mimicked his dance moves, and wear a costume as his idol did. He was five years old when he won the Australian Dance Competition and met the King of Pop. His biggest wish came true and danced on the stage with him. Michael Jackson soon became part of his life, and soon after part of the family moved to Los Angeles. The sexual abuse started when he was seven years old. Jimmy Safechuck appeared in a Pepsi advertisement in 1987 and that how he met Michael Jackson and got to accompany him as a dancer on his Bad tour. According to Jimmy, sexual abuse began when he was ten years old.

Today, 37-year-old James and the 41-year-old Wade, tell their story, through footage and in the form of an interview, showing very clearly the way of seduction that they experienced in childhood. The consequence of seduction and manipulation was reflected in the shape of loyalty to Michael Jackson, and the internal conflict grew into self-destruction and several nervous breakdowns in adulthood. Speaking the truth about what happened to them is part of healing and the birth of their children has certainly helped to understand the abuse and manipulations.
How other family members have been blinded and how that effect became now guilt and remorse, is shown by both mothers, who also pointed out, how Michael Jackson appeared as a lonely child and was accepted as part of a family as a son, who she wanted to help.

When Oprah Winfrey interviewed filmmaker Dan Reed, Wade Robson and James Safechuck she invited in audience those who were sexually abused as children and they revealed the same pattern of seduction, where child was given a sense of being special by confident, and got attention, flattery and through gifts, child is being seduced and manipulated gradually until sexual abuse occurs, and with that act the child was believed as being participating in this act and not manipulated into, and as being selected and not even thought of being targeted.

Sexual abuse of children is one of the biggest crimes, and that is why I am surprised by the response of fans of Michael Jackson, who are attacking everyone who dares to jeopardize the public idealistic image. On social networks, the director and testimonies of Wada and Jimmy are regularly attacked, and Oprah in one of the interviews mentioned that such attacks and threats she didn’t experience since she had appeared in support of Ellen Degeneres, who in 1997 acknowledged her homosexuality in her show. And it’s also very interesting for me to see, how so many people would defend Michael Jackson name without even asking themselves, why are they defending him and what is the Truth? The similar mentality you can see in people caught up in the cults, where it is more important to believe in illusion than to allow the truth to come out.

To me, the story associated with Michael Jackson is a secondary matter in this film, because the message of this film I perceive as an excellent “learning tool” for identifying predators, who, through seduction and manipulation, target children under the pretext of being their confidant or a true “friend”. And instead of focusing whether Michael Jackson is guilty or not, after all, he is no longer present, we should be more concerned how to apply this story to inform and protect children, and teach parents how to recognize the cruelest type of manipulators.

 

DOCUMENTARY ~ 1. P A R T 

DOCUMENTARY ~ 2. P A R T 

OPRAH INTERVIEW 

***

۞

P R E B E R I    Š E | Y O U   M I G H T   A L S O    B E   I N T E R E S T E D   I N

Kategorije:Articles | Članki, Good to know | Dobro je vedeti, Movie of the week | Film tednaOznake: , , , , , , ,

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: