Saturn, gospodar karme

Za Sumerce in Babilonce je Saturn zvezda ali nebesno telo pravice in prava, predstavlja drugo »črno sonce«, na katerega je vezan čas, kakor Kronos imenujejo antični Grki ter predstavlja karmo, kakor v Vedah imenujejo božanstvo Šani, ki ob rojstvu prinesel je težave tistim, katere je pogledal. Ker bil je zadnji planet starega veka, je označeval mejo in tako je pridobil lastnost omejevalca. Njegova varovanca ste kozorog in vodnar, njegov dan pa sobota. Čeprav se ga drži sloves zlobnega planeta, pa prinaša tudi velika spoznanja. Pa si poglejmo, kaj nas uči ta planet.

Saturn so povezovali s časom, tradicijo, disciplino in odgovornostjo ter previdnostjo. Definira dolžnosti, odgovornosti in dejstvo, da človek dosledno izvaja svoje cilje. Vlada tudi strahovom in omejitvam ter predstavlja težko roko avtoritete. Saturn verjame v disciplino, strukturo, odgovornost in rutino, njegov pretiran vpliv pa tudi škodi. V družbi se to kaže v ozkogledih miselnih dogmah in političnih diktaturah, v naših življenjih pa predvsem v pretirani strogosti, zahtevnosti, ambicioznosti in celo skoposti. V hinduizmu je Saturn božanstvo in je eden devetih planetov, je sin boga Sonca in njegove žene Sence, njegovo ime v Sanskrtu je Šani in pomeni počasen, saj potrebuje največ časa da zaokroži pot okrog Sonca (približno 30 let), prav tako pa potrebuje tudi veliko časa za premik iz enega znaka v drugega, in sicer dve leti in pol. Je prav tako učitelj reda in discipline ter odgovornosti. Znamenitih je njegovih »sedem in pol let žalosti«, kakor imenujejo obdobje Sade sati, kjer Saturn privabi na dan vse to, kar nam ne služi več in kar nas omejuje v rasti in razvoju, ter preko česar spodbudi transformacijo in osebnostni razvoj. Če se morebiti nahajaš v tem obdobju, si oglej področje, ki opisuje Saturna v Vedah. Sicer pa ima šesti planet od Sonca zanimivo magnetno polje, ki je 1000 krat močnejše od Zemljinega in oddaja dva krat več energije, kot jo prejme od Sonca; zaenkrat ni znano kako do tega pride, prav tako kot je uganka nastanek njegovih znamenitih prstanov.

Saturn je bil posebej čaščen v starem Rimu od koder so se preslikali številni prazniki in čaščenja, ki se zgodijo ob sobotah, dnevu posvečenemu Saturnu. V starem Rimu je bil bog poljedelstva, sadjarstva, vinogradništva in zaščite setve. Poročen je bil s svojo sestro Ops in prerokovano mu je bilo, da bo njegov sin ubil njega, kakor je on svojega očeta. Da do tega ne bi prišlo je Saturn pojedel svoje otroke, razen Jupitra, ki ga je Opsa zaščitila. Kot je bilo prerokovano, Jupiter prevzame oblast, Saturn pa pobegne v Lacijo, kjer ga  sprejme Janus, bog vrat in prehodov (upodobljen je z dvema obrazoma). Kot spomin na to obdobje je nastal praznik imenovan Saturnalije, ki je v rimskem času bil najbolj popularen praznik in ki je nekakšna predhodnica današnjega Božiča in veselega decembra. Saturnalije so praznovali sedem dni, od 17. do 23. decembra. V tem času med sužnji in gospodarji v teh dneh ni bilo razlik in v nekaterih domovih so celo zamenjali vloge. Služabniki so nosili gospodarjeva oblačila, jedli pri njihovih mizah ali pa so jim gospodarji celo stregli. Vse sodne obravnave so se ustavile, šole so se zaprle, bitke in vojne so se končale. Dovoljeno je bilo kockati. Svoje domove so okrasili z venci, izmenjavali so si darove s prijatelji in člani družine ter jedli ogromne količine hrane.

Planet, ki je vse prej kot igriv in vesel, me je vedno navdajal z nekakšnim odporom. In ko pomislim na Saturn se v polju asociacij odpre zgodba o Lucifru in zgodba o Prometeju. Lucifer, nosilcu luči, nekoč najlepši angel, ki ni hotel se pokloniti človeku, kot kreaciji Boga ter tako postal znan kot padli angelu, ki začel je vojno na nebu proti Bogu. Vojna naj bi trajala 9 dni in posledično je Lucifer izgnan iz nebeškega kraljestva ter poslan na Zemljo, druga zgodba pravi v pekel, tretja zgodba pa govori o tem, da je pred 16 milijoni let med potmi Marsa in Jupitra imel svojo pot planet, katerega masa je bila približno 90 krat tako velika kot zemljina. Ta planet bi se naj raznesel in njegovi ostanki se danes gibljejo kot tako imenovani asteroidi v našem sončnem sistemu. Zgodba o Prometej, ki v prevodu pomeni previdnost, preudarnost in skrb in je v grški mitologiji eden od Titanov (sin Japeta in Clymene), govori o tem, kako ustvaril je ljudi iz ilovice, jih je naučil šteti, pisati, delati; preprosto vse, kar je znal. A ti ilovičasti ljudje niso častili bogov. Za kazen jim je Zevs odvzel svetlobo in toploto. Zato je Prometej z Olimpa ukradel ogenj in ga v trsu prinesel ljudem. Za kazen ga je Zevs priklenil na skalo v Kavkazu, kjer mu je jastreb vsak dan kljuval jetra, ki so mu čez noč spet zrasla. 100 let ali trinajst generacij kasneje je Prometeja osvobodil Zevsov sin Herakles, ki je splezal na goro, ubil jastreba in razbil okove, s katerimi je bil Prometej priklenjen na skalo. Ti dve zgodbi, povezani z ognjem in spoznanjem, me asociirata na Saturna, ki preko trpljenja nosi spoznanja in ki ohranja ravnotežje med tem, kar človek daje, in tem, kar dobiva. Uči nas logike polariziranega sveta, povratne inforamcije, ki sledijo človekovim dejanje, pa nas naredijo modrejše in bolj izkušene. In kljub svoji neizprosni doslednosi, je konstruktiven dejavnik razvoja in zdaj razumem, zakaj ga imenujejo veliki učitelj.

***

Astronomija planeta Saturn

Oddaljenost od Sonca                     1.426.940.000 km
Premer                                               120.539 km
Masa:                                                  5,6846×1026 kg
Masa                                                   95,152 Zemljine
Ekvatorialni polmer:                       60.268 ± 4 km  9,4492 Zemljinega
Polarni polmer:                                54.364 ± 10 km 8,5521 Zemljinega
Površina:                                           4,27×1010 km  83,703 Zemljine
Prostornina:                                     8,2713×1014 km³ 763,59 Zemljine
Srednja gostota:                              0,687 g/cm  (manj kot voda)
Siderska vrtilna doba:                    0,439 – 0,449 dni (10 h 32 – 47 min)
Hitrost vrtenja na ekvatorju:        9,87 km/s 35.500 km/h
Nagib vrtilne osi:                             26,73°
Vrsta                                                   plinasti gigant
Atmosfera                                          vodik, helij
Število lun                                          > 18
Število obročev                                  > 6

Saturn, šesti planet od Sonca in drugi največji planet našega osončja je Jupitru najbližji planet in takoj za njim tudi najbolj masiven planet. V antični dobi je bil od vseh ostalih do tedaj znanih petih planetov (Merkur, Venera, Zemlja, Mars in Jupiter) najbolj oddaljen. Grki so ga poimenovali po bogu Kronosu (gr. bog časa). Ta pa je bil v rimski mitologiji ekvivalenten bogu Saturnu (rim. bog setve, žetve). Od tod tudi njegovo ime. Veljal je za najbolj oddaljen znan planet, dokler ni William Herschel leta 1781 odkril Uran. Saturnova luna Titan je edina luna z gosto atmosfero in je druga največja luna v Osončju za Jupitrovo luno Ganimed. Prva sonda, ki je obiskala in raziskovala Saturn leta 1979, je bila Pioneer 11, večina podatkov in informacij pa je o Saturni prinesla vesoljska sonda Voyager. Leta 1610 je bil Galileo Galilei prvi, ki ga je s teleskopom odkril in opazoval, vendar je videl Saturna nekoliko nejasno, in sicer tako, kot da bi imel Saturn »ušesa«. 46 let pozneje, leta 1656, je Christian Huygens pravilno ugotovil geometrijo prstana ter ugotovil, da so ta »ušesa« v bistvu velik, sijoč in ploščat prstan, ki obkroža Saturn. Saturnovi prstani so ostali edinstveni vse do leta 1977, ko so odkrili zelo šibke prstane okoli Urana in malo za tem še okoli Jupitra in Neptuna. Torej je pojav prstanov svojstven vsem plinastim gigantom.

V povprečju je Saturnova orbita 9-krat bolj oddaljena od Sonca kot orbita Zemlje. Za obhod okrog Sonca potrebuje Saturn 29,46 zemeljskih let. Da se zavrti okoli svoje lastne osi, pa samo 10 ur in 15 minut. V osnovi je Saturn plinasto telo, ki se vrti zelo hitro, kar ima za posledico sploščenost Saturna ob njegovih polih in njegovo izbočenost ob ekvatorju; njegova diametra, ekvatorialni in polarni, se razlikujeta za 10%. To je posledica njegove hitre rotacije okoli svoje lastne osi in njegovega tekočega stanja. Ima najmanjšo gostoto od vseh planetov v našem osončju in ta znaša le 0,7 g/cm3( gostota vode je 1,0 ), kar pomeni, če bi ga dali v velik bazen, bi Saturn plaval. Planet je sestavljen večinoma iz vodika (75 %) in helija (25 %). Najdejo se tudi sledi vode, metana, amoniaka in prašnih delcev, ki so podobno zgrajeni, kot je bila prvobitna sončna nebula ali meglica, iz katere je sončni sistem nastal. Domnevajo, da ima v notranjosti sredico iz železa, niklja in skal (silikatnih spojin in oksidov). Saturnova notranjost je vroča (12000 K v jedru). Saturn izžareva tudi dvakrat več energije, kot jo sprejme od Sonca. Nekaj energije naj bi proizvedel s »krčenjem« in s tako imenovanim Kelvin-Helmholtzevim mehanizmom. Vendar pa to verjetno ni dovolj za razlago, zakaj ima Saturn tako močan sij in izžareva toliko energije.

Tako kot pri vseh »plinastih velikanih«, ki se vrtijo zelo hitro, se tudi pri Saturnu najvišja in najnižja temperatura njegove sfere ali površja razlikuje za samo 20 C; najvišja temperatura je približno -130 C, najnižja pa se okoli -150 C. Za tako majhno temperaturno amplitudo poskrbijo Saturnovi močni vetrovi. Ti pihajo v visokih legah zelo hitro, ob ekvatorju najmanj s hitrostjo 500 m/s.
Zanimivo je tudi to, da imata Saturn in Jupiter zaradi podobnosti kar nekaj skupnih značilnosti. Na obeh dveh planetih lahko opazimo pege, nevihte  in oblačne pasove. Oba imata tudi podobno zgradbo in sistem prstanov. Saturnovo magnetno polje so potrdili šele leta 1979 in je 1000-krat močnejše od Zemljinega. Sega nekaj milijonov kilometrov v vesolje okoli planeta in tvori ogromen magnetični »mehurček« oziroma magnetosfero, ki ima obliko dveh kapljic. Pravilna velikost in oblika magnetosfere se spreminja glede na jakost Sončevega vetra, nanjo pa vpliva tudi Saturnov največji satelit Titan, saj se ta giblje blizu roba magnetosfere. Različno kot pri Zemlji, Jupitru in Soncu, v katerih sta magnetno in geografsko polje za 10 narazen, Saturnov magnetni in polarni pol skoraj sovpadata. Magnetne silnice se torej v bližini severnega in južnega pola zelo zgostijo. Posledica medsebojnega vpliva med Saturnovim magnetnim poljem in Sončevim vetrom, ki obliva planet, je Saturnov polarni sij, ki je v ultravijolični svetlobi in jih zato s površja Zemlje ne moremo opazovati.

Saturnovi prstani

Saturnovi prstani so v primerjavi s prstani ostalih planetov najsvetlejši in najbolj zanimivi. So sistem ledenih in kamnitih delcev različnih velikosti in mas, ki krožijo okoli Saturna. So skorajda brez mase in so nenavadno tanki, čeprav v premeru merijo 250.000 kilometrov, ti v debelini ne presežejo 1,5 kilometra. Kljub temu, da izgledajo zelo ogromni in masivni, je v njih v bistvu zelo malo materiala in če bi vse te delce (ledene kristale in prah), iz katerih so sestavljeni, združili v eno samo telo, bi dobili majhno kroglo oziroma majhen Saturnov satelit s premerom 600 kilometrov. Gledano z Zemlje, se Saturnov prstan vidno spreminja z lego Saturna v njegovi orbiti, kar lahko opazimo tudi zaradi naklona Saturnove osi, ki je približno 27 glede na ravnino njegove orbite. Tako se je med leti 1980 in 1995 prstan videl kot tanka črta, leta 2003 pa je z Zemlje viden v najbolj odprtem aspektu.

Nastanek prstanov še ni povsem jasen, za zdaj sta verjetni dve domnevi: prva ga pripisuje razpadu lune, ki se je preveč približala planetu. Druga meni, da vsebujejo prstani prvobitno snov, ki se zaradi bližine planeta ni mogla združiti v eno samo telo. Posamezne dele Saturnovega prstana so poimenovali enostavno s črkami in sicer v takšnem zaporedju, kot so jih odkrili. Prstana A in B sta najbolj izrazita, manj jasen je prstan C, vsi trije pa so lahko vidni z Zemlje. Prostor, ki loči A in B prstana je znan pod imenom Cassini Division (Cassinijeva vrzel) in je tudi največja. Nedolgo nazaj so odkrili še nekaj prstanov, ki so manj jasni in izraziti od glavnih treh. D prstan je zelo bled in je najbližji planetu. F pa je takoj za prstanom A in je zelo ozek. Za njim sta še dva bolj oddaljena G in E, prav tako zelo neizrazita. Znana je še ena razpoka, ki leži na zunanji strani prstana A in je imenovana Encke Division oz Enckejeva vrzel. Posamezni deli Saturnovega prstana so zgrajeni pretežno iz ledenih vodnih kristalov in nekaj tudi iz prašnih, z ledom obdanih delcev, ki so veliki od mikrona pa do nekaj metrov. Vsak delec zase kroži neodvisno od drugih okrog planeta po orbiti, ki je v skladu z Newtonovim gravitacijskim zakonom oziroma s Keplerjevimi zakoni. Prstan je torej iz ogromne količine materiala vseh mer. Nekaj njegovih struktur je vezanih na gravitacijo Saturnovih lun, toda veliko od tega ostaja še nepojasnjeno.

Saturnovi naravni sateliti

Saturn ima 18 uradno odkritih in poimenovanih satelitov (Pan, Atlas, Pandora, Epimetej, Janus, Mimas, Enchelad, Tetis, Tlesto, Kalipso, Diona, Helene, Rea, Titan, Hiperion, Janet, Feba). Je pa še nekaj takih, ki so za zdaj še nepotrjeni in krožijo okoli Saturna. Za večina katerih je značilno, da ima sočasno rotacijo. Tako imenovani »Guardian or shepered satelites« so bili odkriti na obeh straneh Saturnovega prstana F. Notranji sateliti, ki se gibljejo hitreje kot zunanji, dajejo energijo posameznim delom prstana in jih tako odbijajo v višjo orbito. Zunanji pa upočasnjujejo delce v prstanu, ki tako izgubijo kinetično energijo in padajo v smeri planeta. Vsi ti sateliti so majhni, približno 200 km, vendar imajo zadostno gravitacijsko silo, s katero poskrbijo, da deli prstana ostanejo urejeni.

Titan je petnajsti od Saturnovih znanih satelitov in največji. Bil je odkrit leta 1665 in je veljal za največji satelit v našem sončnem sistemu, dokler ni sonda Voyager odkrila, da je ta malo manjši od Jupitrove največje lune Ganymede. Je tudi edini z atmosfero, ki je v glavnem iz molekularnega dušika (99%). Tlak na njegovi površini je približno od 1.5 do 2 bara(50% višji kot na Zemlji), temperatura pa se giblje okoli -180 C. Zanimivo je tudi, da so v atmosferi sledovi vsaj ducat drugih organskih spojin (npr. etan, vodikov cianid, ogljikov dioksid) in vode. Organske spojine nastanejo iz metana, ki prevladuje v zgornji atmosferi in ga razgrajuje sončna svetloba. V precej pogledih je Titanova atmosfera podobna Zemljini zgodaj v njeni zgodovini, ko je začelo nastajati življenje. Titan nima magnetnega polja in včasih kroži zunaj Saturnove magnetosfere.

***

Astrologija planeta Saturn

Znamenje domicila: Kozorog, Vodnar
Vladar 10. hiše
Barvi: črna, siva
Dan: Sobota
Kovina: Svinec
Telo: Kosti – zlasti zobem in kolenom, stopalom, vranici in koži.
Ključne besede: Ambicije, celibat, ded, disciplina, dolg, frustracija, hlad, izguba, modrost, neprijaznost, neuspeh, odgovornost, omejitve, resnost, samota, smrt, staro, strah, tradicija, vztrajnost, vzdržljivost, zvestoba, žalost, koncentracija, trpljenje, odpoved, redukcija, težavnost, togost, hladnost.

V času antike je Saturn veljal za najbolj oddaljen planet in zato so ga imenovali tudi zadnji  »osebni« planet, kjer je veljal za velikega malefika – zlobneža. Zodiak obkroži v malo manj kot 30 letih. V grški mitologiji je bil Saturn bog Kronos, planet pa so povezovali s časom, tradicijo, disciplino in odgovornostjo ter previdnostjo. S pomočjo Saturna se soočamo s svojimi omejitvami, med katerimi je prav gotovo najpomembnejša umrljivost, ki nas opozori, da nam je dan le omejen čas v katerem moramo uresničiti svoje življenjsko poslanstvo. Prav zato je Saturn planet ambicij, ciljev in dosežkov in kot tak vladar resnega in zemeljskega Kozoroga. Saturn pooseblja lastnosti, ki so nam potrebne za doseganje ciljev, to pa so poleg odločnosti (Mars) in sreče (Jupiter) predvsem delo, disciplina in vztrajnost. Saturn definira dolžnosti, odgovornosti in dejstvo, da človek dosledno izvaja svoje cilje. Vlada tudi strahovom in omejitvam ter predstavlja težko roko avtoritete in omejitvam. Saturn verjame v disciplino, strukturo, odgovornost in rutino, njegov pretiran vpliv pa tudi škodi. V družbi se to kaže v ozkogledih miselnih dogmah in političnih diktaturah, v naših življenjih pa predvsem v pretirani strogosti, zahtevnosti, ambicioznosti in celo skoposti.

Saturnov povratek
V smislu odraščanja, zavedanja lastnih omejitev in odgovornosti, ki jih imamo do samih sebe in svojega življenja, je izredno pomembna Saturnova vrnitev, ko se tranzitni Saturn, torej Saturn, ki trenutno potuje po nebu, vrne na položaj, ki ga zaseda v našem rojstnem horoskopu. Uči nas odgovornosti za svoja dejanja in za svojo srečo in če se naučenega nismo do takrat naučili,  nam bo ob svoji vrnitvi Saturn zagotovo na pot postavil novo oviro v obliki čustvenega razočaranja, službenega ali študijskega neuspeha, nesreče ali kakšnega drugega dogodka, ki nas bo prisilil, da razmislimo o svojem delovanju. Močne Saturnove tranzite, kot je povratek, navadno spremljata tudi depresija in občutek ujetosti oziroma nezmožnosti, da bi kaj v življenju spremenili. Vsaka t.i. ovira v resnici priložnost za duhovno in osebnostno rast ter vsesplošen napredek.

Saturn v hišah ~ Hiša v kateri imamo planet Saturn, nam bo povedala, katera so področja, kjer nosimo bremena in kje se izražajo. Je tudi življenjsko področje, kjer se moramo učiti počasi, vztrajno in pazljivo.
Saturn v 1. hiši. Ljudje s Saturnom v 1. hiši vedno delujejo resno, zaskrbljeno in zrelo. Počutijo se nezadostno in niso pretirano družabni. Svoje slabosti in občutek nezadostnosti poskušajo skriti za svojimi ambicijami. Pogosto si prizadevajo doseči velik uspeh in priznanje v družbi. Mnogi so imeli težko otroštvo, ki je zelo vplivalo na to, kakšni so postali. Hitro postanejo negativno naravnani, zato bi morali paziti pri izbiri družbe. Pozitiven aspekt se odraža v potrpežljivosti, praktičnosti, delovni navadi, ambicioznosti, vestnosti in previdnosti. Negativen aspekt pa se odraža v težavnih okoliščinah v vsakdanjem življenju, revščina, odrekanje, pomanjkanje, veliko skrbi in ovir pri napredovanju.
Saturn v 2. hiši. Ljudje s Saturnom v 2. hiši so zelo zaskrbljeni glede svoje finančne in materialne varnosti. Pesti jih strah pred izgubo premoženja. Včasih postanejo pretirano stiskaški. Svoje materialno stanje povezujejo z lastnim občutkom vrednosti. Težko se odločijo, da bi si privoščili stvari, ki jih nujno ne potrebujejo. Pozitiven aspekt se odraža v smislu za zaslužek, varčnosti, metodičnosti in posledično finančen uspeh zaradi trdega dela. Negativen aspekt pa se odraža v okornosti pri služenju svojega denarja.
Saturn v 3. hiši. Ljudje s Saturnom v 3. hiši se premalo zavedajo svojih mentalnih sposobnosti. Pogosto so prepričani, da niso zanimivi ter se težko opogumijo, da bi pristopili k drugim in navezali kak nov stik. Za slednjega se odločijo le, če je neizogibno pri njihovem doseganju ciljev. V družbi drugih ljudi se ne počutijo dobro in se praviloma ne znajo zabavati. Spregovorijo le o resnih in pomembnih stvareh ter tako lahko nehote povzročijo nelagodje pri bolj sproščenih ljudeh. Pozitiven aspekt se odraža kot dobra sposobnost koncentracije, resnost, vestnost in vztrajnost v svoji metodiki, natančnosti dela, logičnemu razmišljanju. Negativen aspekt pa se odraža kot nagnjenost k nečastnimi dejanji.
Saturn v 4. hiši. Ljudje s Saturnom v 4. hiši so se drugim zdeli zreli in odgovorni že v otroštvu. Pogosto so živeli v okoliščinah, ki so jih omejevale. Že v otroštvu so na njihova vprašanja in želje drugi odgovarjali z »Ne!«. Za tak odnos lahko najpogosteje okrivijo starše, skrbnike ali stare starše. Zaradi pomanjkanja ljubezni in topline v najzgodnejših letih v sebi nosijo hlad in se zlepa ne odprejo pred drugimi ljudmi. Pozitiven aspekt se odraža v močnem smisel za zaslužek, ukvarjanju z nepremičninami. Negativen aspekt pa se odraža na lastno omejevanje in vztrajanje na področjih, ki so zanje zelo neugodna.
Saturn v 5. hiši. Ljudje s Saturnom v 5. hiši niso dovolj sproščeni in se le s težavo prepustijo igri ter drugim prijetnim stvarem v življenju. Strah jih je sproščenosti in ne znajo uživati v življenju. Pred drugimi skrivajo svoje prave želje in se pretvarjajo, da jih sproščeno in prijetno življenje ne zanima. Oprimejo se kakega delovanja, npr. v športu, kjer se počasi, a vztrajno trudijo doseči vidno mesto v družbi zaradi svojega prav posebnega dosežka.
Saturn v 6. hiši. Ljudje s Saturnom v 6. hiši se tako zelo posvetijo svojemu delu in zdravju, da med njimi pogosto opazimo deloholike in namišljene bolnike. So zelo zanesljivi delavci, ki bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bo delo zares dobro opravljeno. Zavedati bi se morali, da obstaja življenje tudi na drugih področjih in da pretiravati ni zdravo. Dobri so pri delu, ki zahteva pozorno usmerjenost na podrobnosti. Morali bi paziti na svoje telo in ga negovati, saj so pogosto nagnjeni k boleznim.
Saturn v 7. hiši. Ljudje s Saturnom v 7. hiši se pogosto bojijo poroke in tesne povezanosti z drugo osebo. Kadar se zavežejo eni osebi, so v zvezi pripravljeni vztrajati »do groba« in potrpijo v zakonu, tudi če gre vse narobe. Partnerstvo je običajno dolgotrajno in včasih tudi zelo hladno. Zdi se, da v zakonu manjka čustev in sproščenega sodelovanja. Partner je pogosto starejši ali deluje veliko bolj zrelo, kot je običajno za njegova leta. Pozitiven aspekt srečnega zakona se odraža z zvestim, modrim in varčnim partnerjem z izrecnim občutkom za obveznosti in stalno naklonjenost. Skupno življenje takega zakona je bolj na podlagi prijateljstva in zaupanja. Medtem ko se negativen aspekt odraža z hladnim, egoističnim, ravnodušnim zakonskim partnerjem, s katerim je veliko nesoglasij in konfliktov. V primeru dobrih aspektov je možen uspeh v javnem življenju, medtem ko pri negativnih vplivih pride do težav z družbeniki in neuspehi v javnem življenju.
Saturn v 8. hiši. Saturn v 8. hiši je pogosto en od pokazateljev dolgega življenja. Ljudje s tako postavitvijo so pogosto nezaupljivi do drugih. Privlačijo jih skrivnosti in vse nepoznano, čeprav jih je istega strah. Pogosto so povezani z denarjem drugih ljudi, pa naj gre za zakončev denar, za delo v banki, zavarovalnici in podobno. So stiskači. Bojijo se, da ne bi izgubili svoje lastnine. Tudi v zakonu se le stežka odločijo za skupno lastnino.
Saturn v 9. hiši. Ljudje s Saturnom v 9. hiši doživijo okoliščine, ki jih prisilijo v zastoj pri šolanju. Pogosto jih je strah odhoda v tujino ali pa se jim zgodi, da tam doživijo kako neprijetno izkušnjo. V sebi nosijo globoko vgrajene strahove pred bogom in religijo, zato je njihov bog neprijazen, krut in neprizanesljiv. Pri svojih prepričanjih prisegajo na tradicijo in so zelo starokopitni.
Saturn v 10. hiši. Ljudje s Saturnom v 10. hiši so zelo ambiciozni in natančno vedo, kaj želijo doseči. So trdno odločeni, da bodo svoje cilje dosegli, pa naj traja, kolikor časa hoče. Ovire na svoji poti do cilja odstranijo drugo za drugo in ne dovolijo, da bi jih s poti speljala katera od drugačnih priložnosti. Dobro bi bilo, da bi pri svojem delovanju uporabili več milosti in prijaznosti. Pogosto se morajo soočiti s starejšimi ali bolj uveljavljenimi osebami in se včasih tudi pomeriti z njimi.
Saturn v 11. hiši. Ljudje s Saturnom v 11. hiši so nezaupljivi do drugih ljudi in imajo le malo prijateljev. Sami prijateljstvo jemljejo kot najpomembnejšo zavezo in so zelo vdani svojim prijateljem. Do novo nastajajočih skupin so zelo zadržani. Prepričani so, da se je vredno pridružiti le tistim, ki so že prestale test časa. Radi si izberejo skupino starejših ali bolj zrelih ljudi.
Saturn v 12. hiši. Ljudje s Saturnom v 12. hiši v sebi nosijo polno strahov. Zdi se jim, da jih obdajajo sence, ki so z njimi že vse življenje in ne bodo nikoli izginile. Vleče jih v pretekle izkušnje in negativne vzorce. Poznajo občutek osamljenosti, obupanosti in nemoči, zato lahko razumejo in uspešno pomagajo drugim, ki se soočajo s svojimi strahovi. Dogaja se jim tisto, o čemer razmišljajo, zato je zanje še posebej pomembno, da razmišljajo »v pastelnih barvah« in odženejo sence iz svojih misli.

Saturn v znamenjih ~ Znamenje v katerem je Saturn, kaže, na kakšen način uresničujemo sposobnost koncentracije in discipline v življenju in kakšna so najtežja bremena, ki jih imamo in vrsta najtrših življenjskih preizkušenj.
Saturn v znamenju Ovna. Ljudi s Saturnom v znamenju Ovna je strah vsega novega, a jih okoliščine vztrajno potiskajo v novosti. Želijo si napredovati, a pogosto zaradi svoje nepremišljenosti zgrešijo v svojem delovanju, saj so prehitri, ko bi se morali ustaviti in prepočasni, ko bi morali delovati. Svoja dejanja pogosto obžalujejo in se obtožujejo za svoje napake, ki so jih storili v naglici. Grize jih občutek nezadostnosti in pomanjkanje samozavesti.
Saturn v znamenju Bika. Ljudi s Saturnom v znamenju Bika mučijo problemi, povezani z njihovim materialnim stanjem. Del njih jim prigovarja, naj uživajo v materialnih dobrinah in posvetnih užitkih, drug del pa jim žuga s prstom in prinaša občutek slabe vesti. Zelo jih je strah revščine in pomanjkanja. Pogosto se zapletajo v nesmiselna razmišljanja o tem, koliko premoženja sploh potrebujejo, da bi lahko prijetno in udobno živeli. Zanje bi bila dobra rešitev, če bi se lahko malce bolj sprostili in uživali v vsem, kar so ustvarili.
Saturn v znamenju Dvojčka. Ljudi s Saturnom v znamenju Dvojčka grize občutek, da niso dovolj bistri. Želijo si študija in visoke izobrazbe, a se v njihovem življenju pojavljajo okoliščine, ki jim dokazujejo, da njihovi načrti ne bodo uspeli. Nekateri izmed njih se pošteno zagrizejo v knjige in opravijo naloge, drugi pa ob prvi priliki odnehajo. Probleme imajo pri sporazumevanju z drugimi, saj se zdijo preveč resni in nedružabni. Zelo jim koristi, če si dovolijo več lahkotnosti in igrivosti, saj življenje nikoli ni tako zelo resno, kot se jim zdi.
Saturn v znamenju Raka. Ljudje s Saturnom v znamenju Raka imajo probleme pri izkazovanju resničnih čustev in občutkov. Bojijo se čustvene ranjenosti, zato se izmikajo okoliščinam, ki bi jih posrkale v takšno skušnjavo. S tem si naredijo veliko škodo, saj je človek bitje, ki potrebuje bližino in je težko sam. Pogosto se zapirajo v samoto in osamljenost, čeprav si v resnici želijo topline in bližine. Svojo ranljivost in prestrašenost skrivajo za neprijazno pojavo.
Saturn v znamenju Leva. Ljudje s Saturnom v znamenju Leva delujejo samozavestno, a v resnici vlagajo veliko energije, da pred drugimi skrijejo svojo negotovo naravo. Želijo si priznanja za svoje dosežke, a hkrati nenehno preverjajo, ali je pohvala pristna ali ne. Nikoli se povsem sproščeno ne prepustijo zabavi. Zabava zanje predstavlja trdo delo, ki pa ga morajo opraviti, če želijo doseči svoje cilje. Kadar jim uspe, da se sproščeno zabavajo, jih kasneje spremlja občutek krivde.
Saturn v znamenju Device. Ljudje s Saturnom v znamenju Device so zelo praktični in povsem prizemljeni. Vsako stvar v življenju dobro pretehtajo in delujejo šele, ko se jim zdi, da je vse popolno pripravljeno. Vsake naloge se lotijo s pikolovsko natančnostjo, ki je brez primere. Žal pogosto ne morejo izkoristiti priložnosti, ker je prepozno, da bi jo izkoristili, preden so sposobni o vsem premisliti in pripravljeni delovati. Pogosto postanejo deloholiki ali namišljeni bolniki.
Saturn v znamenju Tehtnice. Ljudje s Saturnom v znamenju Tehtnice prisegajo na poštenje, resnico in pravico. V svojih odnosih z drugimi ljudmi se trudijo, da bi bilo vse popolno in uravnoteženo. Tako pogosto odnos izgubi ves smisel. Zakon izgleda prej kot garanje kot pa prijetna skupnost dveh, ki se ljubita. Mnogi čutijo, da ljudje od njih zahtevajo več, kot so sposobni dati ali kot se jim zdi, da si drugi zaslužijo dobiti. Zelo so previdni. Bojijo se, da bi se navezali na napačno osebo. Dolgo časa testirajo, ali je oseba, s katero so v zvezi, tista prava zanje, saj verjamejo, da le test časa lahko prinese pravilen odgovor.
Saturn v znamenju Škorpijon. Ljudje s Saturnom v znamenju Škorpijona se bojijo odpreti in pokazati svojo čustveno ranljivost. Želijo si globoke povezanosti in tesnega odnosa, hkrati pa jih strah hromi in svari, naj ne nasedajo komurkoli. Ljudem ne dovolijo, da bi jih spoznali, kakršni so v resnici, s čimer delajo krivico sebi in drugim. Pogosto jih spremljajo seksualne zavore in problemi pri intimnosti. Praviloma skrivajo svoje prave motive, saj jih je strah, da bi se odprli napačni osebi.
Saturn v znamenju Strelca. Ljudje s Saturnom v znamenju Strelca si želijo pokukati v nov svet in oditi novim dogodivščinam nasproti, a jih je hkrati strah, da ne bi naredili napake in se prenaglili. S tem sami preprečijo, da bi lahko nekaj spoznali v novi luči in v novem duhu. V svoje delovanje vpletajo moralo, ki je že preživeta in jih zato ovira pri napredovanju. Ukvarjajo se s teorijami in jih primerjajo z globoko vgrajenimi vzorci, ki živijo v njihovi globini. Običajno svojega mnenja ne spreminjajo, saj se jim zdi, da vse, kar je novo, še ni prestalo testa časa, ki je po njihovem mnenju edino merilo vrednosti.
Saturn v znamenju Kozoroga. Ljudje s Saturnom v znamenju Kozoroga se popolnoma posvetijo svojemu delu in doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev. So veliki garači, ki se vsakemu cilju popolnoma zavežejo in mu sledijo, tudi če jih takšno delovanje popolnoma izčrpa. Do sebe in do drugih so nepopustljivi, strogi in neizprosni. Sposobni so se odreči vsem zabavnim in prijetnim stvarem v življenju. Zaradi svoje resnosti in pretirane osredotočenosti na svoje delo so pogosto razočarani v zasebnem in družinskem življenju.
Saturn v znamenju Vodnarja. Ljudje s Saturnom v znamenju Vodnarja se nagibajo k starokopitnosti, čeprav drugi od njih pričakujejo, da bodo sprejeli novosti. Do različnih skupin in organizacij hitro postanejo nezaupljivi, saj se v družbi ne počutijo najbolje. Pesti jih problem, kako se vključiti v delovanje takšne skupine. Zaradi negotovosti, ki jo poskušajo skriti pred drugimi, delujejo hladno, vzvišeno in samo-pomembno.
Saturn v znamenju Ribi. Ljudje s Saturnom v znamenju Ribi želijo dokazati, da obstaja le povsem prizemljen in materialen svet, vendar tega ne morejo uresničiti. Hkrati jih notranji občutki vodijo k bolj subtilnim področjem, sploh v mistiko in parapsihologijo. Trmoglavo se upirajo tem občutkom in včasih povsem izgubijo občutek za pravo smer. Kadar se za trenutek prepustijo, jih pestijo občutki krivde. Bojijo se prevare, zato nenehno preverjajo, kaj se dogaja okoli njih.

Retrogradni Saturn
Za Retrogradni Saturn je značilno, da govori o vzrokih, ki vlečejo svoje korenine iz dveh življenj pred sedanjim. Poleg tega je potrebno vzeti v ozir tudi drugo zadnjo konjunkcijo Lune , ker je to planet , ki opisuje izkušnje in situacije skozi katere je Duša prešla. Retrogradni Saturn nakazuje, da je oseba v prejšnjem življenju imela priliko, da »položi ta izpit« ali , da je nekje padla  in sedaj tretjič poskuša pri čemer je izpostavljena enakim izkušnjam v katera je bila nekoč davno vključena. Takšna postavitev Saturna je najbolj direkten znak dolga v nekem času, kot tudi pada na nekem »izpitu« na katerega nakazuje pozicije in aspekt Saturna. To je razumljivo, ker mnogi ljudje svoje obnašanje osnujejo na osnovi časa v katerem živijo. Bolj je važno videti kaj v tem času (Saturn) živi, ker bo to določilo dogodek, ki se bo zgodil v tem življenju  ko pride za to čas. Z drugimi besedami sam po sebi retrograden Saturn  je vedno znak, da obstaja nek določen čas v katerem se bo dani dogodek ( določen z znakom, hišo ali planetom s katerim je v slabem aspektu) plačal.

Osebi bodo ustvarjene enake okoliščine , ki jih je imel v prejšnjem življenju, kar bo sedaj izziv za osebo, da ponovno napravi isto napako ( posebno, če je Saturn v moškem znaku) ali se bo pojavila določena ovira  in problem ( če je Saturn v ženskem znamenju). Če je Saturn vladar Ascendenta ali sončnega znaka  je to pokazatelj, da se bo oseba v tem življenju našla v situaciji, da sodi ali da bo neusmiljena  in brezdušna, kot je nekdaj bila. Od aspektov , ki jih tvori retrograden Saturn je odvisna vrsta izziva , a od stanja zavesti , ki jo je Duša medtem razvila ( skozi izkušnje preteklih dveh življenj do sedaj) bo odvisna reakcija na dani izziv. V kolikor Retrogradni Saturn tvori izključno harmonične aspekte, oseba je vezana z obvezo, da nekomu pomaga in je to slika v kateri študent , ki je položil ta izpit je ponovno vprašan isto samo, da bi ga potrdil. Tukaj ima Duša potrebo, da se vrne v čas za katerega je z nekim vtisom močno vezana in ponovno gre skozi isto situacijo, ker samo v tem primeru pridobi ogromno stabilnost, ki bo zatem  podpora njene daljne evolucije.

***

Saturn v Vedah

V hinduizmu je Saturn božanstvo in je eden devetih planetov, je sin boga Sonca (Surya) in njegove žene Sence (Chhaya); božanstvo smrti imenovano Yama pa je Saturnov mlajši brat. V Sanskrtu ime za Saturna je Šani in pomeni počasen, saj potrebuje največ časa da zaokroži pot okrog Sonca (približno 30 let), prav tako pa potrebuje tudi največ časa za premik iz enega znaka v drugega, in sicer dve leti in pol. Da Saturn v vedski astrologiji nosi slabo znamenje govori zgodba, da ko se je Saturn rodil in pogledal različne ljudi in objekte, je tem takoj prinesel probleme in nesreče; in ko je pogledal njegovega očeta (Sonce), je koža Sonca zbledela. Šani je prav tako predstavljen kot božanstvo brez smisla za humor, ki je proti zabavi ter je zelo dolgočasen in ki še tako vročo romanco spremeni v dolžnost. To božanstvo, ki vedski astrologiji predstavljen je kot zlobnež ter portretiran, kako sedi na vranu, je hkrati tudi eden večjih učiteljev. Sicer strog in težak, ki zahteva red in disciplino ter nam na videz prinaša trpljenje in muke, v bistvu razkrije resnico in nas osvobodi balasta, ki nas omejuje.

Posebno obdobje, ki ga prinaša Saturn se po Jyotišu imenuje Sade-sati, ki ga nekateri imenujejo tudi »sedem in pol let žalosti«. Gre za obdobje sedmih let in pol in v tem času se srečujemo z najrazličnejšimi težavami, čustvenimi stiskami, izgubami oziroma lahko tudi s smrtjo dragih oseb, živali, izgubo predmetov, stvari kot tudi materialnimi, psihičnimi in zdravstvenimi težavami. Astrološko gledano se Sade sati začne, ko Saturn vstopi v astrološko znamenje, ki je pred znamenjem, v katerem je bila Luna v trenutku tvojega rojstva. Konča se, ko Saturn izstopi iz znamenja, ki sledi znamenju tvoje Lune. Za prehod enega astrološkega znamenja potrebuje Saturn približno dve leti in pol, zato celotno obdobje Sade satija traja sedem let in pol. Kljub povečani stopnji trpljenja in bolečine, ki spremlja ga upočasnjeno dogajanje, ki deluje kakor da se zgodba trpljenja nikoli ne konča, je v bistvu to izjemno obdobje, kjer gre za zaključevanje starega in začetek novega in je to obdobje namenjeno globoki duhovni rasti, velikemu duhovnemu napredku, soočanju z našo notranjostjo, saj namen Sade satija je notranja preobrazba. Če želiš pogledati ali se trenutno nahajaš v obdobju Sade satija klikni na povezavo: SADE SATI.

In tako nas Saturn uči ne samo postaviti meje ter uvesti red v svoje življenje ampak se osvoboditi iluzij in balasta. In čeprav je z njim povezano toliko negativnosti in strahu, je močen učitelj, ki te dobesedno prisili, da vzameš svojo moč v roke in s tem povezano odgovornost. In če sem prej imela odpor do tega planeta mu zdaj lahko rečem, hvala za vse.

ALMIRACATOVIC.COM


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: