Potovanje skozi čas


Filmi, kot so Doctor Who, Star Trek, Back to the Future so le eni izmed filmov, ki so se dotaknili potovanja skozi čas, a mene se je najbolj dotaknil film Časovni stroj, ki sem ga videla kot otrok in kjer mi je koncept potovanja skozi čas deloval vsakdanje, kakor danes smatramo potovanje z letalom. In če danes občudujem film iz drugih razlogov, kot sta slika in način pripovedovanja zgodbe, se na vsake toliko ponovno obudi ideja potovanja skozi čas.

Time travel has been a popular topic for science fiction for decades. Movies from Doctor Who to Star Trek to Back to the Future have seen humans get in a vehicle of some sort and arrive in the past or future, ready to take on new adventures. But for me, the movie that impressed me deeply was The time machine, that I saw as a child and where the concept of time travel was normal as we today consider traveling with an airplane. Today I admire that movie from 60’s from a storytelling point of view and idea of time travel still now and then pops out.

[Slovenian above | English below]

Ko je Herbert George Wells leta 1895 objavil knjigo Časovni stroj, kjer potuje skozi čas in se pri tem srečuje z različnimi fazami razvoja civilizacije, je s tem bistveno pripomogel k javni prepoznavnosti koncepta potovanja skozi čas. Po tej knjigi je nastal istoimenski film, ki je v 60-tih bil nagrajen z Oskarjem; leta 2002 pa doživel ponovno filmsko predelavo, ironično in simbolično, je novejšo verzijo filma režiral Simon Wells, kateremu je H. G. Wells pradedek. Obe verziji filma si lahko ogledaš na povezavi: Časovni stroj 1960 in  Časovni stroj 2002.

Einsteinovi fizikalni teoriji, posebna in splošna teorija relativnosti, odpirata možnost do potovanja skozi čas. Splošna teorija relativnosti (1916) razlaga gravitacijsko silo kot posledico ukrivljenosti prostora-časa, kjer prisotnost snovi »ukrivlja« prostor-čas in ta ukrivljenost spreminja poti prostih delcev in celo svetlobe. Posebna teorija relativnosti opisuje gibanje teles izven gravitacijskega polja in pravi, da čas ni absoluten, ampak se lahko spreminja, odvisno od hitrosti opazovalca. Čas se upočasni ali pospeši odvisno od tega, kako hitro se objekt giblje. Torej, če bi se objekt približal svetlobni hitrosti, bi se oseba v tem objektu postarala počasneje, kot če bi bila na Zemlji. Če za primer vzamemo potovanje 500 let v prihodnost, kjer bi se gibali 99,999 % svetlobno hitrostjo, za kar bi potrebovali sedem let. Ko bi se vrnili na Zemljo, bi se mi postarali za sedem let, medtem ko bi čas na Zemlji pretekel 500 let. Izziv pri takšnem potovanju je, kako dobiti zadostno količino energije za takšno potovanje. Drug primer se nanaša na gravitacijo, ki tudi upočasni čas, kar pomeni, če bi bili blizu črne luknje, bi s tem upočasnili lasten čas in ob prihodu na Zemljo, ponovno doživeli potovanje v prihodnost. Tretji primer, ki je kot nekakšna bližnjica skozi čas in prostor so skozi črvine in preko portalov.

Pri teorijah o potovanju skozi čas se pojavljajo tudi zanimivi paradoksi, kot je ”loop in time” kar je, kot nekakšna časovna zanka, v katero je ujeta oseba, ki konstantno ponavlja isti dogodek, prizor. Drug pa je primer paradoks starega očeta, kjer se postavi vprašanje, kaj se zgodi z osebo, ki gre v čas nazaj, pri čemer sreča svojega starega očeta in mu prepreči, da spozna bodočo ženo, tvojo babico, kar vsekakor odpira vprašanje etike pri potovanju skozi čas.

Vprašanje etike pa se dotika namena samega, torej čemu in s kakšnim namenom potovanje skozi čas naprej ali nazaj. Če je namen opazovanje dogodkov, ki se odvijajo v prihodnosti, bi morebiti na posledice v prihodnosti lahko vplivali že danes. Na primer, če bi videli, da se bo na Zemlji zgodil obrat tečajev in da bo sprememba severnega in južnega magnetnega pola imelo za posledico spremembo klime in poplave, bi verjetno že danes lahko kaj naredili v tej smeri, da bi ublažili posledice takšne spremembe. In če bi želeli spremeniti dogodke iz preteklosti, je vprašanje, kaj se zgodi z izgubo izkušnje in spremembo toka dogajanja. Namreč, dogodke ki smo jih doživeli se tekom časa in percepcije spremenijo. Tako npr. ljudi, ki smo jih v preteklosti smatrali za prijatelje, sčasoma spoznamo, da so ti bili vse prej kot to in da dogodek, ki smo ga v preteklosti dojeli kot izjemno neprijetno izkušnjo, je v resnici blagoslov. Verjetno od tu izvira fraza “čas celi rane”, pri čemer menim, da čas ničesar ne zdravi, ampak gre za percepcijo, ki se spremeni tekom časa in tako dojemamo dogodek na drug način. Če vzamem za primer dogodek H. G. Wellsa, kjer si je pri osmih letih zlomil nogo in bil nekaj časa priklenjen na posteljo, če bi takrat kot deček šel nazaj, saj kateremu osem letniku pa paše čepeti doma, in posledično spremenil ter prestregel ta dogodek, je vprašanje, če bi se navdušil nad knjigami in posledično pisanjem. Namreč zaradi te poškodbe, da bi si krajšal čas, je začel brati in kmalu je postal navdušen ljubitelj knjig, ki so negovale njegovo domišljijo. In tako ostaja vprašanje, ali bi se rodila knjiga Časovni stroj, če se ne bi kot deček poškodoval in tako odkril čisto drugi svet skozi knjige. Kaj bi bilo, če bi bilo … vsekakor vprašanje, ki odpira novo temo in paralelne resničnosti.

Stephen Hawking omenja, da bi bilo možno časovno potovanje v prihodnost, a ne v preteklost ter da, je edino možno v predelu prostor-časa, ki je popačeno na pravilen način in če v prihodnosti ne bi bilo mogoče ustvariti takšnega predela, potem časovni popotniki ne bi mogli potovati nazaj pred tem datumom, kar pomeni, dokler časovni stroj ne bo izumljen, ne bomo mogli videti časovnih popotnikov, zato je odsotnost turistov iz prihodnosti argument proti obstoju časovnega potovanja. Pa vendar se najdejo na spletu primeri časovnih potnikov, ki so slučajno ujeti na raznih fotografijah in starih filmih, kot je to v primeru filma Charlie Chaplina. Posnetke si lahko ogledaš TUKAJ.

Kot sem omenila na začetku, mi je koncept potovanja skozi čas nekaj vsakdanjega kakor danes smatramo potovanje z letalom in dopuščam, da obstaja naprava, kot je časovni stroj, mogoče smo nekoč tako potovali morebiti še bomo, lahko pa je vse to le plod domišljije in je le v naših glavah, pa vendar včasih ne potrebujemo posebnega stroja, črvine ali portala, dovolj je le pesem, ki te spomni na izjemo doživetje, vonj, ki te odpelje daleč nazaj, ali okus, ki zbudi skoraj pozabljen spomin.

***

[English]

When Herbert George Wells in 1895 published The Time Machine, he makes a significant contribution to public awareness about the concept of time travel. Since then many story adoption has been made, like a radio show, tv show and of course movies. Frist move The time machine was made in 60’s and has won an Oscar and another adaptation has come to light in 2002 by the director Simon Wells who is a great-grandson of H. G. Wells. Both versions of the film you can see on the following link: The time machine 1960 and The time machine 2002.

E = mc2

Einstein’s theory of physics, especially general relativity, opens up the possibility to make a journey through time. In the theory of special relativity, Einstein showed that physical laws are identical for all observers, as long as they are not under acceleration. However, the speed of light in a vacuum is always the same, no matter at what speed the observer is traveling. This work led to his realization that space and time are linked to what we now call space-time. So, an event seen by one observer may be seen at a different time by another observer. In the theory of general relativity, Einstein reformulates the law of gravity and explain that when thinking about space-time, a massive object is a distortion in space-time is like putting a heavy ball on a trampoline. Gravity is exerted when other objects fall into the “well” created by the distortion in space-time, like a marble rolling towards the large ball.
Einstein’s theory of special relativity says that time slows down or speeds up depending on how fast you move relative to something else. Approaching the speed of light, a person inside a spaceship would age much slower than his twin at home. Also, under Einstein’s theory of general relativity, gravity can bend time. The idea is to let clocks on earth move at their normal speed while you’re off in space and pump your speed to just under the speed of light, by the time you get back you’re in the future. For example, let’s say suppose you wanted to go 500 years into the future for that you would have to move at 99,999 % of the speed of light for seven years. When you get back your aged only 7 years but everything on Earth will have aged 500 years. The biggest challenge for that kind of travel is due to energy. Another way of traveling into the future is by high gravity that also slows down the clock if you are near a black hole. There is also a shortcut through space and time as traveling through a corridor of time known as a wormhole and of course portals.

In theories of time travel raises also an interesting paradox. One of them is known as ”loop-in-time” where a person is caught in a time of one moment and that moment repeats itself over and over. Another example is grandfather paradox, in which a time traveler goes back and interferes in a relationship with his future grandparents. If that were to happen, some physicists say, you would be not be born in one parallel universe but still born in another. Others say that the photons that makeup light prefer self-consistency in timelines, which would interfere with your evil, suicidal plan.

A question of time travel also raises the question of ethics and purpose and therefore why do we want to travel forward or backward into time and what happened with experience if we do. For example, if by traveling through time we see that big changes will happen to the Earth let say as change of magnetic poles that will have as a result bring big floods, we could then do now something about it, but what happened with experience if we travel back in time and change events, what happens with loss of experience? In some cases, you may see that events that happened in past changed due to a perception that happened over some time. Therefore I believe the phrase »Time heals«comes from that. I don’t believe that time heals, but the perception over time happens and therefore healing. But let’s go back in time and for example, let’s say that there was event in past, which brought huge pain at that moment, but over some time, you realize that painful event was actually blessing in disguise, as it was in life of young H. G. Wells, when he broke his leg when he was eight years old and was chained to bed for some time. Well if that boy had an option to go back in time he probably would change that event and wouldn’t go through an unpleasant event whereas a result he had to spend so much time inside. But because that happened he started to read a lot and therefore were fascinated by the books that nurtured his imagination. So I wonder, if he had the option as a boy to change the time, would his books been born, would the idea of The time machine be presented to the wider audience as it was because of his writing… questions that open a new theme and a parallel universe. 

Stephen Hawking mentioned that it would be possible to time travel to the future, but not into the past, and that is only possible in the area of space-time, which is distorted in the correct way. And if in the future it would be impossible to create such an area, then time travelers couldn’t go back in time before the date-time machine was created. And as proof of his opinion, he mentions the absence of tourists from the future. But what if they were examples of people from future, some of them are caught in various old photos and some even in old films as one from Charlie Chaplin. Those videos you can see HERE.

As I mentioned at the beginning, a concept of time travel is in some way so common to me as is today traveling by plane and I really don’t have any explanation for that. And perhaps there is such a device as time machine, or we have already traveled in past with such devices or will be created in the future; or maybe everything is just in our heads, in our mind as fruitful imagination, but sometimes there is no need for special machine, a wormhole or portal, where music is enough to take you on a journey in memory land, or where smell takes your back far far away or where taste evoke almost forgotten memory. 

Documentary: Day of future past 

***

۞

P R E B E R I    Š E | Y O U   M I G H T   A L S O    B E   I N T E R E S T E D   I N

Kategorije:Articles | Članki, Good to know | Dobro je vedeti, Movie of the week | Film tednaOznake: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 komentar

  1. Time machine http://m.youtube.com/watch?v=JRfGE0-nL_g

    Paradoks filma Če bi preživela izvoljenka profesorja , ne bi nikoli obstajal časovni stroj. Kako ga je mogel uporabiti, da bi jo rešil, če je bila njena smrt nujen pogoj za to, da se ga je sploh odločil narediti Rešiti jo, je torej nemogoče in hkrati odgovor na vprašanje zakaj se preteklost ne da spreminjati. Analogno pa prihodnost ni togo pogojena, pač pa dinamična in spremenljiva glede na poznavanje stanja, razlogov za stanje ter nase razsodnosti do tega kaj je nas motiv in kakšne akcijske korake smo v polni zavesti pripravljeni sprejeti. Vsakicna izhodisca oz.pogoji pa potemtakem predstavljajo neizbežen rezultat oz.posledice, ki ga živimo iz trenutka v trenutek. Vsak trenutek torej kot posledico neizbezno manifestira zgolj le nase kolektivne kumulative v mislih, besedah in dejanjih ter močjo izraženih namer le teh

    15. mar. 2017 18:50 je oseba “Almira ۞ Catovic” napisala:

    > Almira posted: ” Filmi, kot so Doctor Who, Star Trek, Back to the Future > so le eni izmed filmov, ki so se dotaknili potovanja skozi čas, a mene se > je najbolj dotaknil film Časovni stroj, ki sem ga videla kot otrok in kjer > mi je koncept potovanja skozi čas deloval vsakda” >

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: